Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 29 tháng 8 năm 2023

 


1- Các Hậu quả về Nhân quyền từ một Dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở Campuchia

https://docs.google.com/document/d/1X-xYAlptQU3uF94uAkGDHDbCPoP5D36O_GokgNLuB1o/edit?usp=sharing

2- Cam kết của Mỹ với Đông Nam Á bị nghi ngờ khi Biden bỏ qua Hội nghị thượng đỉnh khu vực

https://docs.google.com/document/d/1x4d-Am4zrK7uIbMaWcf6Jg7RJ3qP3FJK/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 29 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/19b_SI-D4WjGMXjYkHL9-hVP_vRfxo5zd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Human Rights Watch *: Việt Nam: Hãy phóng thích các nhà vận động dân chủ

https://docs.google.com/document/d/13vG6Q9fHlhNyF53kyYWbpfX6mnwpV_49/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Lê Thành Nhân - Cuộc chiến Mỹ-Trung như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1HAiyYWZmYKM7n0aWc0KIWGF3ZDoyXfg3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- PHÂN TÍCH: Dữ liệu mới báo hiệu nền kinh tế Hoa Kỳ đang đối mặt với ‘sự đình trệ’

https://docs.google.com/document/d/119Kb62vTASR7cogsBQkK9191lfEXYdnC/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Tại sao Việt Nam có thể thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ?

Why Hanoi May Agree to a Vietnam-U.S. Comprehensive Strategic Partnership

https://docs.google.com/document/d/1D02q6oksUxPWffHdJSN4LANwNoPXQQgk/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- The Diplomat.  - US President Joe Biden to Visit Vietnam on September 10

Did China Colonize Vietnam?

https://docs.google.com/document/d/1JzVtWzm31NnpV97UGOfQMKUQ36pPpOKt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 29 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1JO_OKk-6r98FFbiWnHmC9sPCIsPosUlm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Thư ngỏ gởi TT Biden nhân chuyến đi Việt Nam ngày 10 tháng Chín

https://docs.google.com/document/d/1Wt75mF_jVlQhbn16z8aIPM1JOM7I6CTb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- VNCS: “Sư”, “đại chúng” và “phóng sinh”

https://docs.google.com/document/d/1NPw5avplln5IcFJP3ksEt2yQI4BnIDcC/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét