Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 29 tháng 9 năm 2023

 


1- VNCS: CHANGE có trốn thuế không?

https://docs.google.com/document/d/1bHNgCvgSXOywuiauCUadU2j14W2QvklTg_jGIPHueC4/edit?usp=sharing

2- Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa hay không?

https://docs.google.com/document/d/1E6psnPnin6YNBoTZT-RdIExlyyDuLuzprp3sUXfgXhs/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 29 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1IzxizL_O-SYCMNkUxxxDb16d2yAK91mYmfmCceYwuWU/edit?usp=sharing

4- Hoa Kỳ: Những điểm chính trong cuộc tranh luận lần thứ hai của ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa

https://docs.google.com/document/d/17_9M7ZNaR4AoKQb2IFyoeVLCPXI_UcSflu5kFLfhtP0/edit?usp=sharing

5- Jo Inge Bekkevold * - Không, trật tự thế giới hiện nay không phải là đa cực!

https://docs.google.com/document/d/16vgaVhs_lY8v6Jm0Q_ulpnSdglk7Kh-CvZ5R9r-srrI/edit?usp=sharing

6- Người Việt Nam tị nạn lo lắng về chương trình bảo vệ của Thái Lan

https://docs.google.com/document/d/1YnHSKxjNd3yqtarPPFMDWG3td0ipsj894Ipjt6UhRx8/edit?usp=sharing

7- Thái Lan nghiêng về Trung Cộng là một cơn ác mộng

https://docs.google.com/document/d/1UjYM6IMwseOarsiu4DCN9JV4l2A7KeWYIz_EJbJNkms/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 29 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1O_xzNO1bR9vFtc3BoFJrGzwxDLYHICgX7dQnygHAqbY/edit?usp=sharing

9- Ts. Phạm Đình Bá - Chúng ăn Trọn(g) các dòng sông

https://docs.google.com/document/d/1UJUHY0w2s8tK4g-u27pqWik-tKQa0uY2JtPkCPqZ938/edit?usp=sharing

10- VNCS: Lỗ nặng, Vietnam Airlines nợ lương nhân công, lương lãnh đạo tăng đều

https://docs.google.com/document/d/1TapnY9j1-CQlRVj2RPy0lVCOquHhUgK-Q2Dd8FAS3PA/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét