Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 19 tháng 9 năm 2023

 


1- Center for Strategic and International Studies (CSIS): Vietnam: Biden Anoints a New Trusted Tech Partner

Erin L. Murphy và Thibault Denamiel: Biden xác định Việt Nam một đối tác công nghệ đáng tin cậy mới.

https://docs.google.com/document/d/1e2HUCKbBQhbKmgrh3yCJcgb-OKK2TxxYT-xM7G1mf64/edit?usp=sharing

2- Chính quyền Biden nhìn thấy vấn đề trong chính sách kinh tế của Tập

https://docs.google.com/document/d/1PpoJj3PsbPA-s9LX3w16AoeVre6k7nOOpkgAEUPQCv4/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 19 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1YeMhQYMiOsTLm6cgfcWjmg-_L-AVgU2D53Os8O58rIY/edit?usp=sharing

4- Nguyễn Thông - Văn hóa lùn

https://docs.google.com/document/d/1Zxm9Xp73X_G9L-9lGpDQ30oFIImLxXaLoX_N0qovSU0/edit?usp=sharing

5- Quan hệ Mỹ-Việt nâng cấp có cải thiện lợi ích người lao động Việt Nam hay không?

https://docs.google.com/document/d/1sE_vmNpBQbJInRENg5kGiMlrlN0WztC41jn7rbEysu8/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 19 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1CQoY5SS_C9Ocmo3rXdl1_gRklUR5J1R-ByB4aqV1VMs/edit?usp=sharing

7- Trần Trung Đạo – Trung Cộng phải sụp đổ

https://docs.google.com/document/d/1VJ0L9irJwI5SdCW734HlDsjQ7-4uZVHfBc5DbScOb-o/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Ka Pét và cái thiếu khoa học của Ủy ban “Khoa học” trong Quốc hội

https://docs.google.com/document/d/16qwls4Qu-2tDwBRSsO-mmxSTPHuRVjv-0A8D-Y2ekRQ/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Trần Đại Quang

https://docs.google.com/document/d/1mv_NgbLFKaq3bWA2CJkMCzb8au8t3fNsmoS9HPSBNsw/edit?usp=sharing

10- VNCS: Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều câu hỏi không dễ trả lời…

https://docs.google.com/document/d/13pHPuXWt5NRK3lNemrBz6mdOdtROzSca_xQvLjc5bRI/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét