Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 30 tháng 9 năm 2023

 


1- Bắc Kinh “đào tạo cán bộ nguồn” hay huấn luyện gián điệp để phá hoại Việt Nam?

Tổng mang Đảng “trao tay Tập”, Đinh Tiến Dũng sang Tàu học làm “bề tôi”!

https://docs.google.com/document/d/1S4NyZKfrU2FxBXpwP37z6-qx99fsCfGotS5Yu3gq_b4/edit?usp=sharing

2- Các nước cần chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài trên Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1Rrzed_nbZzsxaUwNtjemXZfwXO8XFMurdPZNl-koBBs/edit?usp=sharing

3- Đã mang tiền giúp Việt Nam mà còn bị đánh thuế GTGT

https://docs.google.com/document/d/1j3KHjKxXTlcDfpSthUjCJlojs0j0puzTbZb8Z06_nKQ/edit?usp=drive_link

4- Lạp Chúc Nguyễn Huy - Văn Hóa XHCN tại Việt Nam

Người cộng sản thất trận văn hóa như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1l2gSP9xT1sWnjOdVJgGWomS2Bj9hloYzVxVXFTMzyXk/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Thông - Ngoại giao cây tre

https://docs.google.com/document/d/1ybnGgpdw1tB-7rWNv-1AnakNzMaEqI09p-kVIeK-OIk/edit?usp=sharing

6- Phan Bội Châu qua tài liệu lưu trữ Pháp

https://docs.google.com/document/d/1eJ2EUKw5TrmFJKIBvyQ-MAyuqCtL7vnhT3QcOL7RFGw/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá -Ukraine liên tục đánh đấm thầy của Trọng ở Crimea

https://docs.google.com/document/d/1YZpFTu1mjbHzq8pTWkhbEWpOqCaylg50t5jewHfXCkI/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến – Dang

https://docs.google.com/document/d/1oXP4ESlkuYvdJYLt0znJ-wmjYrr9bMzscJit9lLj480/edit?usp=sharing

9- Uan Tieu – Trung Thu là tết đoàn viên

https://docs.google.com/document/d/1R4SGZ8GGo4JvT8bpBXexmKre_f0kOFjAHbugGQ2gFNs/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét