Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 26 tháng 9 năm 2023

 


1- Bên trong kế hoạch của VN nhằm làm giảm sự thống trị của TQ về đất hiếm

https://docs.google.com/document/d/1_Kxmf7NpjUyCdkHqrP7Uk1u32_YgzNd8KjzCyAyP1Bo/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 26 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1I9a4GQuP4YnfFLQDHj19fpCBcLmYRWHLnC6wr7VmE-g/edit?usp=sharing

3- John Mueller * - Tại sao Mỹ không nên áp dụng chính sách ngăn chặn với Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/1UTv73tlNCpfFmpN8CHVvFFrm8QiS8XNcALrAZlYcFI8/edit?usp=sharing

4- Ngô Nhân Dụng  - Tại sao đạo lý suy sụp?

https://docs.google.com/document/d/1U8FPYEHmxrAlbz4Mg9xgvlJiOCA3eK5b7KZLNa0rBqY/edit?usp=sharing

5- Nhóm chuyên gia nhân quyền LHQ: Bắt giữ Hoàng Thị Minh Hồng có động cơ chính trị!

https://docs.google.com/document/d/1FzrYW6bcBaooqFpuweKVkYN8545r0Utni2ODgEyXa-s/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 26 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1NUMsBWe6zMqzdw6sArMRQ5GT94dbh8TL0gHgfK3Pi74/edit?usp=sharing

7- Tim Sahay*, Kate Mackenzie*:   Trật tự mới của BRICS

https://docs.google.com/document/d/1MW4Vp4p5WUg7vtsJg30P4PZVSKJrtr1OosEMQhbl7z0/edit?usp=sharing

8- Vĩnh Liêm – Công cuộc cách mạng Phật Giáo của Đức Huỳnh Phú Sổ

https://docs.google.com/document/d/1a8ShFQxHidkYdNY8W7B__fUeFVLfFVlImls-eUAH6Zo/edit?usp=sharing

9- VNCS: Các NGOs hoạt động tại VN không hoàn toàn “phi chính phủ”?

https://docs.google.com/document/d/1D2_FmfzAD0KnJjrljFDHdsCqSw4wTMr_XloAqac6YWk/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét