Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 15 tháng 9 năm 2023

 


1- Cháy chung cư chết hơn 1/3 cư dân- trách nhiệm từ đâu?

https://docs.google.com/document/d/148__c628X-uI36GwMnIt-wmkYatZ7xvV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 15 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ppfFCF9xz9c7wA8GNiMIFRyfMO5DoJlD/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đôi nét về “Ngoại giao gấu trúc” của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1eG0OA5yZqBkp0UzJFJFtqZJYQjgYcT1W/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nghiên cứu hỗn hợp: Ảnh hưởng thủy học của chuỗi thủy điện Lancang đối với các sự kiện cực đoan ở hạ lưu

https://docs.google.com/document/d/1_i1TQ4PcNQhEDYqFfY5cAQEEw7ofF2RW/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Ông Putin nói 'có khả năng' hợp tác quân sự với Kim Jong Un

https://docs.google.com/document/d/14vaONAQEQsUmYtBiD3GJaiGiz7GJOoih/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 15 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1yQz-LucXIMph5b8vvNAbIxysf124LSRA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thượng đỉnh Putin-Kim: Cái nhìn xa hơn thỏa thuận vũ khí

https://docs.google.com/document/d/14PU_A-HLp8gaeyu-BQm1DDOCU4PpaONS/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Trung Quốc ráo riết ‘săn’ cựu chiến binh

https://docs.google.com/document/d/1Nk3dLCS6Fk0KKv3xeScjXe39cfnCJZT6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Trước khi chấn hưng văn hóa, quan chức cần phục hồi nhân tính!

https://docs.google.com/document/d/1ZMr7xESzqygaVyi1GXHsXhzgpdCWts5H/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Ts. Phạm Đình Bá - Tiếng Dân và VNTB đưa tin về vụ cháy ở Hà Nội ra sao?

https://docs.google.com/document/d/10w3iT36dWHPCjwEKMxaFkQ1xYEtQQIF1/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét