Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 07 tháng 9 năm 2023

 


1- Chúng ta nên đối phó với sự suy tàn của Trung Quốc như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1T7uMOGhfQxyTncVCNCjRFpT3ZZyROpoT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 07 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Cgjm_-rRJHFAGegGyUnvzGxT0dFfNNJW/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Cơ quan giám sát Hoa Kỳ: Việt Nam đang trên “quỹ đạo tương tự Trung Quốc về quản lý và kiểm soát tôn giáo”

https://docs.google.com/document/d/1v5Wiv-WldABW2sc9e1HTLmWlOCiilTdk/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Ngô Di Lân - Trí tuệ nhân tạo và tương lai của xung đột vũ trang

https://docs.google.com/document/d/1FbUcn9MYUG0PdMZ-a2P3exIMcAv7zpHu/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nhìn lại phát triển kinh tế Việt Nam  và năng suất lao động có tính đến việc  điều chỉnh thống kê từ 2010 đến nay

https://docs.google.com/document/d/1mO7qf9y_utEP0ixjxAkyuWO8ZyAkEVOP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 07 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1VFO1m_W_ReeA7IuS14ryMxegVjnG83aL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Ts. Phạm Đình Bá  - Trọng ơi, Biden đang âm mưu gì?

https://docs.google.com/document/d/1sf_xqj5Yn4n1Y0J6AeOsxk4XkEd99kVF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tưởng Năng Tiến – Trần Huỳnh Duy Thức

https://docs.google.com/document/d/1NmMN8rbwLIcicgpROFJcS_M38oeNTg5U/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- VNCS: Tifosi đã đánh lận con đen như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1UwVGuyemc5yv1R80JExVum3gMxGf5l5q/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: ‘Nền tảng tinh thần’, ‘soi đường’ nhưng sẽ dắt đến đâu?

https://docs.google.com/document/d/14MSAsmw265FKWtQW74cBH9hdhwU_rtv6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét