Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 05 tháng 9 năm 2023

 


1- Bốn tổ chức nhân quyền: "Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ về quân sự nếu Việt Nam tôn trọng quyền của dân"

https://docs.google.com/document/d/1ITiZzR9RdsBAoa8C5jAwNwEo9FYxmCxJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- BRICS mở rộng không phải là thắng lợi cho Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1pp0TyWEVjskXcEE4Qt6HAG-IiAaytA_l/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 05 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1MI5pMCL4v-ZSA0OXeq4U_rh4H7qV3qwP/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4-“Hiến tài sản” để mong được… yên thân

https://docs.google.com/document/d/1nv8rC1MacV6jaKLNg6iTq75tZMULqZ0T/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Quan hệ Việt-Mỹ: Một Việt Nam dân chủ không có lợi cho Mỹ?

https://docs.google.com/document/d/197I6W97fEm1GzdEN4u30AOYPiQ9x_KTq/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 05 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1GXfiaBOc_nCN1hg4GxCG4Su76otFuO8T/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Trần Trung Đạo - Xin đừng bắn sau lưng

https://docs.google.com/document/d/1WTHlupXdtYgWFNKaa7fAFt4DyoOJu0XE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Ts. Phạm Đình Bá : Trọng ơi, độc tài độc đảng sẽ dẫn dân mình đi về đâu?

https://docs.google.com/document/d/1KLbP_U2WhDrlYk82MwJ03fwj68ZoNniF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tưởng Năng Tiến – Cái Mũ & Cái Búa

https://docs.google.com/document/d/1KqyhqEN3yU8P3xkJnAECXGx2fqrlOfKN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Viện nghiên cứu Hoa Kỳ: Làm sao để giúp đỡ người dân Trung Quốc (Việt Nam) thay vì củng cố quyền lực cho ĐCSTQ (ĐCSVN )?

https://docs.google.com/document/d/1OwYZNR3aSQACJ3bwwVxy3AJdoAhDfAeN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét