Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 06 tháng 9 năm 2023

 


1- Chuyến công du của Biden chẳng mang lại chút hy vọng nào cho các nhà hoạt động ở Việt Nam 

Biden trip offers little hope to ‘desperate’ Vietnam activists

https://docs.google.com/document/d/1WROAmnX8tNahPeI7aeVhma1noXuAFO1c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 06 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1zVvVrVSp3fSD5Pc-lRLuEmne7rQfZ6QQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- G20: Các nhà lãnh đạo sẽ nói gì tại hội nghị thượng đỉnh Delhi?

https://docs.google.com/document/d/1TRXRkig2oji19jsrnzjmROviAWWT0rn_/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nguyễn Kim - Trung Cộng Hiện Đang Bành Trướng Thế Lực Tại Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/137DPV5k8PHSgS6aIZofNAvzBA2UvGvlK/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Phạm Hồng Sơn viết từ xứ người : Những người tù khác

https://docs.google.com/document/d/1wkfNX9UyWf98a-NWiGlZKBjh150WnV-B/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thọ Nguyễn - Văn hóa mì tôm

https://docs.google.com/document/d/1V9G5ILcVy-8GNkZvGZxiyC3-4nzhW_j6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 06 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1YisjDibf7ciJZ8ewWe492MDqlsJgLhho/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Trần Trung Đạo – đảo nhân tạo của Trung Cộng trong cuộc chiến Thái Bình Dương

https://docs.google.com/document/d/1yPOR0Q5LaHfZpos8RkJM9lhY-Kx0ymaU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tưởng Năng Tiến – Vũng Lầy Giáo Dục

https://docs.google.com/document/d/1hA_JUtCBEu0r-S6bSGkmpfd91jpnQfdQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Vĩnh Liêm – Nguồn thơ dậy lửa Phần VII Kỳ 8

https://docs.google.com/document/d/1E8A-t5Oj8GfwW7kUHxGeC8U0pot5mx3L/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét