Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 01 tháng 9 năm 2023

 


1-11 tháng 3 năm 1945: Tuyên cáo độc lập của Vua Bảo Đại

https://docs.google.com/document/d/1fmHJq5IIC1m-XZspT3bfqLbGijI-Qwu3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Gs. Phạm Cao Dương : Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh – Hai bản tuyên ngôn độc lập

https://docs.google.com/document/d/1k0LI1hJ0sey-vOwHrlElQMtRYLRlH-r0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Ls. Lê Công Định: Ngày độc lập nào cho Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/1aoGy0ux_75XIYjKS7EEeN9WGrfxNL1ux/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Ngày 2 tháng 9

https://docs.google.com/document/d/1fFfaxQ5hVHKnGGZZsutixdOrGKJDoWXr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Trương Nhân Tuấn - Thử nhìn ngày Độc lập 2 tháng Chín 1945 qua lăng kính công pháp quốc tế

https://docs.google.com/document/d/1gA4P9YizevdX5MplZx-h8KSujbuXfjIw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Tưởng Năng Tiến – Ngày Độc Lập

https://docs.google.com/document/d/1BV4jYvd9O7DA9yds6EfmdhwNDpSvfGHe/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Lượm

Uan Tieu / Viết từ Sài Gòn

https://docs.google.com/document/d/1eObMZMgfmsbfnnEJeBFFULMeFjZVdNY5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- VNCS: Câu chuyện giáo dục và Đại học Fulbright  của Hoa kỳ tại Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1fz2giXZZHgdzY5XBdgyy-h7bWlF2h73j/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

https://docs.google.com/document/d/10n0ADMpht2U6r1wYoXRO0JEe8iuGuxfx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét