Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 22 tháng 9 năm 2023

 


1- Âu Dương Thệ - Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải giở trò cũ trong dịp đón Tổng thống Biden?

https://docs.google.com/document/d/1k7PqXYSpu_l4JY3-LX5avGqTEvJUZO4T8l1oykPLG1Y/edit?usp=sharing

2- Âu Dương Thệ - Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải giở trò cũ trong dịp đón Tổng thống Biden? (Phần 2). Hết

https://docs.google.com/document/d/1iJdPKqeYy3UL9WDBORyekGn_FShWTyutbb1u-DEVSMM/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 22 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/10QB4xpwehrGw-sqcKJlU4yP8f6cMBRQ5KHrx6YmX2EM/edit?usp=sharing

4- Gideon Rachman  - Lý do thực sự đằng sau chủ nghĩa bảo hộ của phương Tây

https://docs.google.com/document/d/1FRx4E-n-0Ef9CiIzGHff7tMEOBTN56Y4XdYAPHomhyM/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Thừa Bình : Nguyễn Hải Triều , Một Ðời Chiến Sĩ Dọc Ngang

https://docs.google.com/document/d/1ezXbpDR3cCgijocWrAQ4Grlf4OllNyFSGrnxvD-7JWY/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 22 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1B1sTGu8n0Tob7Qk1BGD1vCwV-wuGa6Ov_e5Y7jRerKo/edit?usp=sharing

7- Thục Quyên - Việt Nam với mặt hay và mặt dở của 'ngoại giao cây tre'

https://docs.google.com/document/d/1kry8DJCt25NoYCru-I-R812T3i7Pxm4cCHZmBZmIt7w/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Bạn có cần cứu nước khỏi tay chúng nó không?

https://docs.google.com/document/d/1qNYWKtwGA39oOdnh4dEwUN8GgLy2yfjvLcbYMHnFwRQ/edit?usp=sharing

9- Tùy Bút Võ Phiến – Rụp Rụp

https://docs.google.com/document/d/1mPy08unsOzd-cmcEcDbt5mshtRoJM32NUdwFLOv_z4M/edit?usp=sharing

10- VNCS: Văn hóa và tính mạng người dân

https://docs.google.com/document/d/1bfBnmVRORzsCHiwUqYuXxBAHtqCt62-j-9jeGZUft0M/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét