Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 25 tháng 9 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 25 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1jFsSLjdJv0k-Fjwvd7-mSXbgBasOmQNUv7zlCbo3J-4/edit?usp=sharing

2- Công ty mờ ám của Trung Quốc nắm giữ nhiều đất đai ở Campuchia

https://docs.google.com/document/d/1-JRjdPUSVL0GTjwrSCJRm4a2c8Achtc3vr4E9JhFjYQ/edit?usp=sharing

3- EGAT* Bí mật ký thỏa thuận mua điện của đập PAK BENG

(EGAT secretly signed Pak Beng dam’s Power Purchase Agreement)

https://docs.google.com/document/d/11a7WfgNz_ogC9r9FZdRjlt3herWg5Wm8Xm7bPTIYdsI/edit?usp=sharing

4- Lê Thành Nhân - Luận về “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện (ĐTCLTD)” Mỹ-Việt

https://docs.google.com/document/d/1Rc7HYg1c2Kng8mV_TDxo7TLPUkankw03oYFfTbeQgNM/edit?usp=sharing

5- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 25 tháng 9 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/10QqxXU7_QOQWhrfphP4zYqgNih75p8SoFzhLGKHKu50/edit?usp=sharing

6- Trung Cộng : Tướng lĩnh lão thành âm thầm gây áp lực lên Tập tại Bắc Đới Hà?

https://docs.google.com/document/d/1ppmc1LAD2Z1X8d5TubYODLa0GT0GRLYcLIvnj3p6gbw/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Philippines muốn kiện Trung Quốc về phá hủy Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1EQh-R4ZrCeUSghV9yWOf4OOuYHxY7YfchURPU_6C1oM/edit?usp=sharing

8- Việt Nam : Nhen nhóm tham vọng vào tốp đầu các nước sản xuất đất hiếm

https://docs.google.com/document/d/1C6piZPPXlWHmIUIGtV5Gqkl8yhUvqJujY9aD8OJFri8/edit?usp=sharing

9- Vĩnh Liêm – Nét thăng hoa trong cuộc cách mạng xã hội của Đức Huỳnh Phú Sổ

https://docs.google.com/document/d/1oPYw2-stclBwD9K_1r9U5Clw6a2c1CHTCaINgO0SzTg/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét