Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ tư 07 tháng 02 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 07 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/11nBg8_FT8fvA2Y4ARBevp9jSeTsuDNRIpoUcfjNe2pE/edit?usp=sharing

2- Derek Grossman* - Thành công và hạn chế trong chính sách Đông Nam Á của Tổng thống Biden

https://docs.google.com/document/d/1q8FoVzsM0hzNV5vFmxqaFofNpXwgbn_fZPJ0Hos3vPY/edit?usp=sharing

3- Kiều bào giận cụ Nguyễn Du

https://docs.google.com/document/d/1siMa6tOfSmPAxnEFd9sW5iFNhBmCyw19mJ7oCURD7Uo/edit?usp=sharing

4- LS Đặng Đình Mạnh - Thiền Am: một vụ đàn áp tôn giáo điển hình

https://docs.google.com/document/d/1R8Cf7CttLfYxS9EuZKGwDajgXPI4PHa9Amb4M6NNydo/edit?usp=sharing

5- Luật sư môi trường tuyệt thực trong tù trong khi Hà Nội bị ô nhiễm không khí trầm trọng

https://docs.google.com/document/d/1wa8TP9oApnorjM-RVzT4fUVVl9WNoe7SvwQGSafSI8Y/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Kim - Cuộc Chiến Với Iran Có Nguy Cơ Xảy Ra?

https://docs.google.com/document/d/1SLGXEmQol9rtg8cNCc_8O5V6i5S57qu0Dt7K0zbVrA8/edit?usp=sharing

7- Suy tàn trên sông Mekong

https://docs.google.com/document/d/15FyDxOFyGmrPQtssd015LlmZE4d3yHi9uYM25u7eVSc/edit?usp=sharing

8- Swing States or Swift States

https://docs.google.com/document/d/1ixkMYEBJKaxvuce-8-2UakxC1xqYcKRsphW-bnsTcFY/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 07 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1JRQJdsCf4bDUvNICDCDvj-oUW26cTAB3sIjXIAPBsE8/edit?usp=sharing

10- Ts. Phạm Đình Bá - Tại sao lại nói láo về tôn giáo, môi trường và kinh tế?

https://docs.google.com/document/d/1XpOsSKAWQ0kIC51N6vNyNi7xpgnKGPERYb_yItuy9ps/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét