Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 26 tháng 02 năm 2024

https://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2024/02/58.-What-the-Ukraine-Aid-Debate-Is-Really-About.jpg

1- Bản chất sống còn trong cuộc tranh luận về viện trợ cho Ukraine

https://docs.google.com/document/d/1IwbV-GNeEYx3TynlIpN3JD7NOnBv3AYV9FMchyyelfE/edit?usp=sharing

2- Các công ty Trung Quốc đang hồi sinh lực lượng dân quân thời Mao Trạch Đông

https://docs.google.com/document/d/1LwgyF7Ah3X7d3Ov3Ic-yfzSRis_lCfZcfMVhjAbr-rU/edit?usp=sharing

3- Cambodia có phải là một sức mạnh nông nghiệp mới?

https://docs.google.com/document/d/1_kC3C_EVCKwi0ObWvua6ShlRhNvTF_QO-TYu-cm4Jk8/edit?usp=sharing

4- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 26 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1_xqtw4YrYtWbEK8Cp30mMw-wBoDco2esbKtkjxhBez8/edit?usp=sharing

5- Có cáo buộc Việt Nam chuyển nhiên liệu tới quân đội Myanmar bất chấp lệnh cấm

https://docs.google.com/document/d/1byMGivIh2e-ZDholNBpbHuMEf032uhIfjEPPhMUSJlA/edit?usp=sharing

6- Nga xâm lược Ukraine đã định hình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1MuGgNpXC3AmZs8_K_UKjGvMY_7br3zW9sttAV4_HSSA/edit?usp=sharing

7- Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien – Y Phép

https://docs.google.com/document/d/1HQlhJndZNI8wfU6NsNqDSL4EFHxHHx4BYO0AE1WXnEw/edit?usp=sharing

8- Tại sao nền kinh tế Trung Quốc đang tệ hơn quý vị nghĩ

https://docs.google.com/document/d/1rq78VMciBCFQ4M-YB759GjywBp8oPKEYNXyttE2iIGY/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 26 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1yNH4XdyLy6WtAxBnWrIIc3Sv4STH-SHspRqlJF70eQ8/edit?usp=sharing

10- Ts. Phạm Đình Bá - Làm sao dân dùng trí tuệ để đấu tranh cho một Việt Nam mới?

Ts. Phạm Đình Bá - Chiến tranh mạng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/104distInFIdOiLy8-bnwWc2NsZIJ6g51eNgvGOA0qBs/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét