Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 12 tháng 02 năm 2024

 


1- Ám ảnh Việt cộng pháo kích ở Tết Mậu Thân 1968

https://docs.google.com/document/d/1BKFcP6gAazid1ceuvdCej3c2arA9xerhFQvoifqwpg4/edit?usp=sharing

2- Chiến tranh Việt Nam : Thảm sát  Mậu Thân, 1968: Một cuộc diệt chủng

https://docs.google.com/document/d/18iyDEE7kDYOgm36a_NaM3_fVaK0BJTUq_Px2XBcF49s/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 12 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1DgK75e33vEwUI2LVh9RYD7JrC_nYiYUgLEcMfPsdxjM/edit?usp=sharing

4- Giải khăn sô cho Huế: chờ đợi một ngày giỗ chung cho Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1huKm0dSEKfrv91n6_xesdge_z3h02vm8_rfeOigFEgE/edit?usp=sharing

5- Nhã Ca  - Giải khăn sô cho Huế

https://docs.google.com/document/d/1lRz3zJHrm_r6aXthpwSVwBRIZCz6MEeBoMk8mTm-OmA/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 12 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1sCUZxvHf0MlNKunE9AvWhHTaSDeb-4MWbHCPi4XHPjk/edit?usp=sharing

7- Tóm lược những diễn tiến quan trọng trong sự kiện Tết Mậu Thân

https://docs.google.com/document/d/1EA1yiJT-xIJKQr6WECVRNU8BFlpt9DOAs4GiVnuR-0I/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Máy lý luận có thể thay thế Trọng không?

https://docs.google.com/document/d/1qwH4qDvuB4arS14ataH3QHgdyix4BZVvFmu1DsSixAg/edit?usp=sharing

9- Võ Trung Tín & Nguyễn Hữu Viên - Tổng công kích của Việt cộng năm Mậu Thân, 1968

https://docs.google.com/document/d/1L16sWX5EdXZ-pYQ6mOtSa_gL3FPfZE5SFnxbMOxHzTc/edit?usp=sharing

10- Xuân Giáp Thìn nhớ lại tết năm Mậu Thân 1968

https://docs.google.com/document/d/1tCjYalmS5g83eCtsaBy0Hs8auEGeBpnDYY1VIEJKhfo/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét