Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 16 tháng 02 năm 2024

 


1- Chiến tranh biên giới 1979 nhắc nhở lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam điều gì?

https://docs.google.com/document/d/16lx5twIcOtefEhLFDd2_fxux66__2KvSb_ZXFOcVXQw/edit?usp=sharing

2- Chiến tranh "Biên giới tháng hai". Đâu là bài học ?

https://docs.google.com/document/d/1rB5SXnxMi6jqqqO4da-wagQIQ-AoXGR5iReWxPIokHs/edit?usp=sharing

3- Chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam 1979

https://docs.google.com/document/d/1DEFIHUf7pAHzMoETGeN4YRsVBSjm2dEwazVey5OD0Ug/edit?usp=sharing

4- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 16 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1TfIDmj8oeOe9dFl5dbMB1iL3mECesKAvGcCAQQkjX84/edit?usp=sharing

5- Cuộc chiến tranh biên giới 1979

https://docs.google.com/document/d/1clPpWb6hb1RjzhiA2fKndtIK2sDDI0kScluwWZOP9pM/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 16 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1o4PIKZWn2zl5Ex7H6Gwg7BZHy_FmWOnkkepzTYEJH-M/edit?usp=sharing

7- Tuyên bố: 45 năm cuộc chiến tranh tự vệ chống xâm lược Trung Quốc (17 tháng 2 năm 1979)

https://docs.google.com/document/d/1KIjyLs2ro4hJKM1U6JvVUQFk8QoSVJXeNN2_yc0xiCc/edit?usp=sharing

8- VNCS: Bao giờ thì các tổ chức độc lập đại diện người lao động được thành lập?

https://docs.google.com/document/d/1sz7is29kPPUpcho6qeFLEAVIoLoi5LTnDeW1cDJs-kM/edit?usp=sharing

9- Winston Phan Đào Nguyên - Xét 'công-tội' của Petrus Trương Vĩnh Ký - dựa trên tiêu chuẩn 'địch-ta'?

https://docs.google.com/document/d/1ZOkKOLAYwyIWf8ESmxewZ5FK8esrBeALuS6YHsG6Ucc/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét