Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ bảy 03 tháng 02 năm 2024. Mừng Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn

 


1- Đặng Xuân Xuyến - Chi tiết xấu đẹp 10 ngày

https://docs.google.com/document/d/1EpQlYraIGm1FsC77jTtDw8W5ssKx0H7ZwerrRe9KDU0/edit?usp=sharing

2- Hình tượng Rồng Việt Nam qua các triều đại

https://docs.google.com/document/d/18TkGWr3JIasVSWA1d1U6llQA5mhwq1tqP2G9xs9k4m4/edit?usp=sharing

3- Khi gió chướng thổi…

Lê Đại Trí – Gió Tết

https://docs.google.com/document/d/16bg-d-7k01f6hbMLaCG6_YEIdF9LNpS_HT_dbwmOL4o/edit?usp=sharing

4-“Ly Rượu Mừng”

https://docs.google.com/document/d/16rOeJJi0_NEExCWFk7r3McgwwV7lfeQzIuQG9VMWMWI/edit?usp=sharing

5- Rộn rã một thời báo Tết học sinh Sài Gòn

https://docs.google.com/document/d/1quf6_3VKF0v2M818kT6KYfOPzTn_UxcG3qhqxI-Tm_A/edit?usp=sharing

6- Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien – Miền Đất Bất Yên

https://docs.google.com/document/d/1cWpfsrYvp7DuOHYZxrml6N9dpxcZ3OryRh8V5tdfHK0/edit?usp=sharing

7- Thông điệp Tết Giáp Thìn – Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

https://docs.google.com/document/d/1iqC38ARRUJFbfnthM6Mj8W_SmoZhTwDTpx-L3ZQWrhU/edit?usp=sharing

8- Vương Hồng Sển  - Cảm tưởng về Tết trong Nam

https://docs.google.com/document/d/1iAnKZ6XT9Icvrn9nZwhQkEEUK3oLd1EWMtKIu0bnPHE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét