Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 02 tháng 02 năm 2024

 


1- Campuchia xây kênh đào Funan Techo: Việt Nam nên lo lắng?

https://docs.google.com/document/d/1y5PpPd4wlKlTuu4YkpUC-5KsVfY4HlFpn1t1SkmdUKs/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng (26/1 – 1/2/2024)

https://docs.google.com/document/d/1RJcdw2WWReImHK4XkVhGfr8uHr8x0Xn2GFy-lSVa-dM/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 02 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/134fIun_cCtbmU5ZGHEerJ4_ArEFQMoT06hpSoUihrj8/edit?usp=sharing

4- Liệu ông Biden sẽ công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường trước khi hết nhiệm kỳ?

https://docs.google.com/document/d/1BlWmjWD5LE-oL_O6Ukf4gseMlAWIyaXoWxLLYnoInnU/edit?usp=sharing

5- Nội tình cuộc đối đầu sắp diễn ra giữa chính phủ liên bang và tiểu bang tại biên giới Texas

https://docs.google.com/document/d/1w8b0rGPRn5VvsNmRdTBXNctr8qseqoYFef1UcF3itHQ/edit?usp=sharing

6- Phạm Quỳnh - Tâm lý ngày Tết

https://docs.google.com/document/d/1-IKbsxot9KuHtslDpVNRB_C20oDHlN4PrHAanFBjKjA/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 02 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1DfQJrgXsq0Ssf7_hI0KibQFcJHuXj369VknE0padZMQ/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Kỳ vọng gì từ Philippe Troussier và đội tuyển Việt Nam?

https://docs.google.com/document/d/16_jbWYjTwR56VmCoArIr1oMuo5kPXrCuB9GCiucDxwE/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Đôi Lời Thâm Tạ

https://docs.google.com/document/d/19dvc_5N2cZNYWhDS6J58kKGOstPxeX1Sa-wxsplmVAc/edit?usp=sharing

10- VAUSA và... sắp Tết rồi!

https://docs.google.com/document/d/1OIWiobUPCaLSvO4n3Z6PTUzjTNCXQ_ZYW578HohlR6E/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét