Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 08 tháng 02 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 08 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1VxQx1E3I3lM1glee_w8yFEVaQDrjDnU98Wr4mZ5Mkfk/edit?usp=sharing

2- Cuộc sống khô cạn vì ô nhiễm trong hồ Tonle Sap

https://docs.google.com/document/d/1TXmAPUVlKMw8FL0EM_hUe1hc6Qgd_S4XVj7j5NUNex4/edit?usp=sharing

3- HRW(Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ) phản bác sự chỉ trích của chính phủ Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1_2-0ahtgtJ03Kwq8diU5TlFLKdlgb4dEghTUdNu97_s/edit?usp=sharing

4- Mùa Xuân trong thơ Nguyễn Chí Thiện

https://docs.google.com/document/d/1rf7hSBqMjesZo42tRkwb8b6lqH9huwq2wiLwfla6tgI/edit?usp=sharing

5- Ông Tập vừa xuất hiện, chứng khoán đã lao dốc

https://docs.google.com/document/d/1qWLEP1pvVAVDcQnStzIeHBVFcEuNlIwUniXcj2PVusU/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 08 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1BklulzOlmOZpDMvlwosmccm1Ko1T-Vlvhk6ujztw1-8/edit?usp=sharing

7- Tôi là ai? Nhưng không phải Việt kiều

https://docs.google.com/document/d/1eTPuY9ju2SJ3xvKR-vpZkMf6_gkjqrKNheGTOMxX2SM/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Lòng tốt cũng lây lan

https://docs.google.com/document/d/1FYQ2pjKlsW5HHkdhG41gO6SC1RMea0zbAe9xAaau5AY/edit?usp=sharing

9- Vì sao Phan Châu Trinh chưa thành công?

https://docs.google.com/document/d/1IIIPTYyNGe5aBvgrkG2MH6yQyHHaVMDi19uhaJ3pRTE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét