Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 23 tháng 02 năm 2024

 


1- Châu Âu có cần tự trang bị vũ khí hạt nhân không?

https://docs.google.com/document/d/1ALEeqyX4UFwPdCxCN_9Rz42YnZRuWOkYxTziLnnzD7I/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 23 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/105eqflahuJTN7fwdT3AUAaXGcZbZlHx6tJYOYNIs3rM/edit?usp=sharing

3- Eliot Wilson  - Tại sao nước Anh không còn khả năng tự vệ?

https://docs.google.com/document/d/1FTSM3HSHzHhb7PsIZQ_9HOexRetHByvabOlPP9JUdY8/edit?usp=sharing

4- Josep Borrell*  - Châu Âu giữa hai cuộc chiến

https://docs.google.com/document/d/1I35W17S21m2WSHnqukEYe3RJHsVcC-htzVgmVoW__S4/edit?usp=sharing

5- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 23 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1u_nhu-xDGsV3fwMH2lqmF5Qq0a_WI0zisDtyIy4MQbU/edit?usp=sharing

6- Trần Doãn Nho: Ca-nhạc sĩ Taylor Swift: từ nghệ thuật đến thể thao và chính trị

https://docs.google.com/document/d/1UBY8zprgMCLcMiQJcXDUxekUSGfT4MU_gYsGAIvYBAw/edit?usp=sharing

7- Trí tuệ nhân tạo: Niềm hy vọng, sự cường điệu, hay một thảm họa thị trường đang hình thành?

https://docs.google.com/document/d/1xisc62Bwye6pm_wKd7BVtflueIX_IyrOBD0gQo5bFZQ/edit?usp=sharing

8- VNCS: Cải tổ chính trị ở Việt Nam thế nào trong bối cảnh chiến tranh lạnh mới?

https://docs.google.com/document/d/1lbcRwDemxls4NWxtvoYq5DgN5VannfBw3bCBArgVq8Q/edit?usp=sharing

9- VNCS: Văn hóa, văn minh như vậy sao?

https://docs.google.com/document/d/15jsNakaD5mEN3lCt9lCDnJUKVVGLxoBfnrjOLhjpb9A/edit?usp=sharing

10- VNCS: Vụ án Vạn Thịnh Phát – Tòa án sẽ xử thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1n_T3nsQ_ACYeu7KsaTSpKOGLLp9el4WBAEfW4ZriNS8/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét