Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 09 tháng 02 năm 2024

 

1- Bài học rút ra từ các cuộc điều trần của Tối Cao Pháp Viện vụ án Tu Chính Án thứ 14 của Trump

https://docs.google.com/document/d/1I2FOnINodfQVQN5do3mlXnwLsWDBsV3IfmH9SMybHrA/edit?usp=sharing

2- Báo Tiếng Dân các số 258, 259, 260, 261 Tháng 2 và tháng 3 năm 1930

https://docs.google.com/document/d/1scimUCAsORapzhZPI28_QyHe_MtVH2dqBDWpY5IEgec/edit?usp=sharing

3- Chuyển động Quốc Phòng (2/2 – 8/2/2024)

https://docs.google.com/document/d/1UkimJDKWLQCuLqVWuunEcELu9aj9PGX8UhmaGhSgxEs/edit?usp=sharing

4- Đỗ Thái Nhiên - Triết học kinh tế trong sự tích cây nêu

https://docs.google.com/document/d/1kXAUQW3CisM7P8VBM_dszQ5IY-kLjbMuJqfjMspabO8/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Ái Quốc và Việt Nam Quốc Dân đảng – Ai đã bán đứng cuộc Khởi nghĩa Yên Báy cho Pháp?

https://docs.google.com/document/d/14re18t73CCYGYxShdKhSdG8ogurOectpMfU725VML1Y/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Thái Học: Cuộc khởi nghĩa VNQDĐ ngày 10/02/1930

https://docs.google.com/document/d/1A-yv1IXUga9ZaZxtMlqz3HCbHZqfOdm9tW7kWb4WEX4/edit?usp=sharing

7- Tạo sao phải dùng bạo động (quần chúng)  lật đổ chế độ độc tài ở Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/16ZIIj058JXN_jvKT6QppJ6rPp3I0eHZ9pDP6BeoNcB8/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Trọng ơi, dân nói gì về cơ đồ đi ở đợ xứ người ngày nay?

https://docs.google.com/document/d/1Mw6eCKdQpg-MF_1x-8qlUxOMdFqOwDH9beNrRhmx4CA/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Tuổi Rồng

https://docs.google.com/document/d/1kI8djPgL7EwdvR9E1V8Mo1wao1pw-hewZ69arxp-w60/edit?usp=sharing

10- Việt Nam Quốc Dân Đảng Tổng khởi nghĩa Yên Báy tháng 2 năm 1930

https://docs.google.com/document/d/1VC3q8TSAIdkcXR4cMUomHLxo6VVEDFvFmcb81AS-hmE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét