Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 22 tháng 02 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 22 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1t1bCBJX4KsrbljBrH0wHL4qDYpxWFKULR1VtS4ZavZg/edit?usp=sharing

2- Hoa kỳ: Làm sao truất phế tổng thống Hoa Kỳ?

https://docs.google.com/document/d/18aGoX766r3D-5j4QaF9agQBqNCc_aFv6MhD9fruaKzY/edit?usp=sharing

3- Hoa Kỳ trước thời điểm quyết định cho chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương

https://docs.google.com/document/d/1s5aROHNbn169F0ZL8_5nWvLE7VBe53EaDvlwXjT7_sY/edit?usp=sharing

4-‘Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa’, cỗ xe vừa đạp thắng vừa đạp ga.

Phần 2. Hết

https://docs.google.com/document/d/1YfAASzYo9tl7eRJ6wZX3ITDgNOT9MA86ZuhauLRwEBs/edit?usp=sharing

5- Người Việt dẫn đầu các sắc dân xin tị nạn tại Úc: Hậu quả của thông tin di trú lừa đảo?

https://docs.google.com/document/d/11nigmmZ7UNYgv9S3DV5Dm4zCRmwLumArTvILar5p7PE/edit?usp=sharing

6- Nickel Indonesia: Sự lệ thuộc của Jakarta và mặt trái của đầu tư Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1hDR2pmexuN3Hj4_fefvGopejFb0CrIeKQjEn734AMqE/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 22 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1TJiFfsrusZrqJTSdp7b6v5FLnwlBx0vTqJpspAq9Sxo/edit?usp=sharing

8- Thượng viện Florida thông qua Dự luật dạy học sinh từ mẫu giáo về mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản

Florida bill to teach kindergarteners about threats of communism gets Senate approval

https://docs.google.com/document/d/1-6NoZrDrgq6FFV0Lc4zS3PlwD89NmLiMVjGdfkKHlLI/edit?usp=sharing

9- Trung Quốc sẵn sàng cho chiến tranh đến mức nào?

Phần 2. Hết

https://docs.google.com/document/d/1SaHNUXVZjsxRZFFFMVbdfjbFl-_73Py1VukqYp-i-z0/edit?usp=sharing

10- VNCS: Việt Nam kỳ vọng cao sẽ tăng xuất khẩu nông hải sản, thịt gia cầm sang TQ năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1GRBgBj7Cmppvtp9CjRVEs29HTcTi7vv2Eu7UOiXXAjc/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét