Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 19 tháng 02 năm 2024

 


1- Chuyển động Quốc Phòng (2/2 – 8/2/2024)

https://docs.google.com/document/d/1WAS7de72_ELFtg5lEqhR1Y0c-pqG9fli_quCT4m5yaY/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 19 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1RNtL2RuGAIy_XItiScIQt-QsnmWdbtIp-ioj1LOltVE/edit?usp=sharing

3- Đầu tư ở nước ngoài: Việt Nam thu hút công ty Đức – nhưng liệu nước này có thực sự tốt hơn Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/1EmWXkRyGVLGtKrQvDV82JvA_c0HVvL6FDDMh224jctc/edit?usp=sharing

4- Hiến pháp 2013 quy định Việt Nam CS theo chế độ chính trị nào?

https://docs.google.com/document/d/1rGlnc4uUcgG3vTZxFbcIZh4-rkOWnTboMyKPvfhiCbs/edit?usp=sharing

5-  Nguyễn Hoàng Văn: Trà, cà phê và trò chơi ái quốc

https://docs.google.com/document/d/1Xi11jhGXqQqiPizfgkqBHug3p1oKul6MtjZMk-HJxGw/edit?usp=sharing

6- Nicholas Kristof * - Người Mỹ có thể học được gì từ lòng dũng cảm của Navalny?

https://docs.google.com/document/d/1LsgtTLd8j22o_f9gexfH6D3l1MzzOQ5e5xTdEvparfw/edit?usp=sharing

7- Phạm Văn Duyệt – Tưởng nhớ Khái Hưng (1896-1947)

https://docs.google.com/document/d/1k8cflKxM6eiomF-ffJalgIP3L7G3eoDTMP0HcCNHEYo/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 19 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1qCKLI5GHnoHy1ABpl6FDSsZEYrovGenXtmNMYKc-SKI/edit?usp=sharing

9- Trung Quốc âm thầm giảm phụ thuộc vào công nghệ bán dẫn nước ngoài

https://docs.google.com/document/d/1i7tPCp2aLn2GyeXEtwXmufEAyldvyvxeUtfGO5kBl-g/edit?usp=sharing

10- Ts. Phạm Đình Bá - Tại sao Nga giết Navalny?

https://docs.google.com/document/d/1BUK92PTBh8wDNwryRsW4KQ634bYmrFgybCQZ7NTXlHU/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét