Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 06 tháng 02 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 06 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1pq6jeepLlK_vPnsHXMv6vioeEduAAuqlICUzfCzrphU/edit?usp=sharing

2- LS Đặng Đình Mạnh - Đàn áp tu sĩ và giáo dân công giáo: thông điệp sắt máu của chính quyền

https://docs.google.com/document/d/1jvOS3rU6TvALnU0JRZkKAirjD5HhWvoAdYne2ZDY1Tc/edit?usp=sharing

3- Mùa xuân đầu tiên – hai bản nhạc cùng tên, cùng nỗi niềm

https://docs.google.com/document/d/1en2kjDwzCnKNOjZzAp3yrejMzhbGu8FeFzOLOGdFHLQ/edit?usp=sharing

4- Nguồn gốc của hiến pháp và tại sao gọi HP là luật nền tảng

https://docs.google.com/document/d/1bxEQzi3B9XfO9siwE9xYnI296BR5bpdsSshZve0MvVY/edit?usp=sharing

5- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 06 tháng 02 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1obhXKBFmAwLoE_3Zg7WvCDzfG27i_z6N1CoDduGHyQw/edit?usp=sharing

6- Trịnh Bình An - Ngũ quả ngày Tết

https://docs.google.com/document/d/1FPPr6Bp3KOuAGyAb-zuzHgWOLJsScq6lYQlqiGdm9Oc/edit?usp=sharing

7- Tưởng Năng Tiến – Năm Rồng Lại Nói Chuyện Cá

https://docs.google.com/document/d/1EddgNBrfmBQzUdo1PFcOvlpXDFUbUwnryZMrJwDzg5s/edit?usp=sharing

8- Vai trò đang lên của Lưu Kiến Siêu trong đối ngoại của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1SNz8qDvUNJhJ7VAYmBWxOvBXJCdoWipqxeX18nbUpoE/edit?usp=sharing

9- Việt Nam yêu cầu Mỹ cấp quy chế ‘kinh tế thị trường’

https://docs.google.com/document/d/1pInQY1YKjBxJFESpymJpC6NI5C_xeAJpCMqP98y86v4/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét