Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 26 tháng 4 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 26 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/13z-GdL5WjaMPJ3t2TsTm4nZ4oLRTtCCmz_ChS_DjDWo/edit?usp=sharing

2- Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ: lá cờ chính nghĩa Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1Mcx9dImFcg1ZCp0Vp4870V0GPiBJ9OCC8epPOqm9Orw/edit?usp=sharing

3- Nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975. Nghĩ về một Việt Nam phục sinh

https://docs.google.com/document/d/12XCaKguOjfJ8rNzsnDsCP5rbllb0p5Z9PtggMBqc1CA/edit?usp=sharing

4- Thảm kịch thuyền nhân: 20 năm biển người giữa Biển Đông

Một trong những thảm kịch tị nạn dai dẳng nhất trong lịch sử nhân loại.

https://docs.google.com/document/d/1sGdl16qVIoFGOaVPW2H1kU3OT3gD5dnbZSgYUOJXAuc/edit?usp=sharing

5- Thomas Lim và Eric Ang* - So sánh các chiến thuật vùng xám ở Biển Đỏ và Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1bo6HDJOFeN60D2excl1sapPX8Yh2geSWlVmhHk9kItc/edit?usp=sharing

6- Ts.  Lưu Nguyễn Đạt: Từ Quốc Hận 30 Tháng Tư Tới Sứ Mạng Chân Chính Của Người Việt Tử Tế

https://docs.google.com/document/d/1jhNUtFz0homaN00xkfxTZB4dHvnUkts3wO6KX7QjIU8/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Đất nước ra sao với văn hóa bú liếm của chúng?

https://docs.google.com/document/d/19VITtwNtZiFTCuHV0ZZrB7YYkTHKfSVQ1BKQLvAH8B4/edit?usp=sharing

8- Viện trợ 60.8 tỷ USD cho Ukraine đã thông qua rồi ra sao?

https://docs.google.com/document/d/1EF2b-0xmJmZG0v0ZlkREOGViH82ALsidQw0WQ91PtU4/edit?usp=sharing

 

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét