Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 29 tháng 4 năm 2024

 


1-3 lý do vì sao sau Huệ Vương, Tô Đại sẽ gọi tiếp tên Bình Tòa?

https://docs.google.com/document/d/1G5vMBl7t0wj5iJb9rXKNp6HqCF2NMKcG-KOPTDwapwk/edit?usp=sharing

2- Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin đè nặng lên tham vọng của Tô Lâm

https://docs.google.com/document/d/1DUYLAqp3dU7J3HFQM6ABZhAajclzHBuMgpFsMn4KCps/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 29 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/13HiYErDLDBuyxPAHtr8JNhQTt13EHQx7f3_ahiSGB-8/edit?usp=sharing

4- Ls. Lê Quốc Quân  - ‘Vũ khí Pháp quy’ đã vượt khỏi tầm kiểm soát?

https://docs.google.com/document/d/1FJSHV4uLA3gSgeKPfOovcfIhyZQ133YSrg7fBEBX6MM/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Hoàng Văn: Tháng Tư, Chí Phèo trèo lên cây bưởi

https://docs.google.com/document/d/1WUlrTO10gsbsfaGtByCt7tuCocw62jdEI8YOwHzF4b4/edit?usp=sharing

6- Song Chi: Việt Nam – 49 năm ngày 30/4/1975

https://docs.google.com/document/d/1X2ip64fTTMocjDfuFmrwgeIjvqzR5Zcv0WQXd-MNDMo/edit?usp=sharing

7- Stephen M. Walt  - Mỹ châm thêm lửa ở Trung Đông

https://docs.google.com/document/d/11qNGYcuY0iocGMz1IVptRe3wu-kkFXthWh3H7dRMBD4/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Ai kiểm tra Ban Kiểm Tra Trung Ương?

https://docs.google.com/document/d/1OuBNFCggg4hoDSSntuWL066KSWVb7zYXnxnTrlPdrPk/edit?usp=sharing

9- Ts. Âu Dương Thệ - Nguyên nhân chính dẫn tới triều đình Đỏ  đang đổ nát  từ đâu? Ai phải chịu trách nhiệm?

https://docs.google.com/document/d/1iQzWDzSy25OFvhIUsGotTsdu60VbDgZ1FUjDyLNA1J4/edit?usp=sharing

10- Tưởng Năng Tiến – Phan Thắng Toán (1932 – 30.04.1994)

https://docs.google.com/document/d/1ts9Vhgf0zl6fA8T7uy4Vb21IIFVBtMn31RuxLTXGiVg/edit?usp=sharing

11- Việt Nam nói đủ tiêu chuẩn nền kinh tế thị trường. Vì sao các công ty Mỹ phản đối?

https://docs.google.com/document/d/10cXR2r1eT2eWBTdgYOKJ7A3uzhPrFuObyU4fkyxEbRQ/edit?usp=sharing

12- VNCS: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức: thêm một cơn địa chấn chính trị

https://docs.google.com/document/d/1CKwbRkSFHIpJXi81XlS45kH4GzPSOkimvMg4vLee7wc/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét