Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 16 tháng 4 năm 2024

 


1-30-4 : Nhìn Vượt Qua Một Ước Mơ Tan Vỡ

https://docs.google.com/document/d/15ncN0aimAU7CbyVBlZPzMZN1JSOjBu1HzLfsuK8LVRI/edit?usp=sharing

2- Cao Văn Viên - Những Ngày Cuối Của VNCH

Nguyên Tác: The Final Collapse Của Đại Tướng Cao Văn Viên.

https://docs.google.com/document/d/1WBzSzrDpr8CxAxzNenWeeM8rPvushf-m7iqp50Y8_Ng/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 16 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/17QZzecuEbl1ZzSlm-JeEYUkNpN1FiNq5cpR7Lv_c9YQ/edit?usp=sharing

4- Ls. Lê Quốc Quân - Ngoại trưởng Vatican đến Việt Nam và những trở ngại về tự do tôn giáo

https://docs.google.com/document/d/1cqw_DiY8dx0OFaooxGwNl1O2X_Xm7qRLolgWL4oG41U/edit?usp=sharing

5- Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975  Kỳ 6

https://docs.google.com/document/d/1r7f4JFZbNdD53ui3pEAGgqt6p2M0_FtgyK40602zv3Y/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Mạnh Côn – Đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 11 Hết

https://docs.google.com/document/d/1r2rPyszsKuh8Jp0xAGoueZxTmnpYR4SJc6NxMrFrJsk/edit?usp=sharing

7- Nhật Bản trở lại vị thế cường quốc tàu sân bay siêu hạng?

https://docs.google.com/document/d/17gBUGvncZbt93CtwgIwGYZiuEn21B54eMLeB7F99qcw/edit?usp=sharing

8- Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa

Bối cảnh lịch sử của cuộc chia rẽ dân tộc

https://docs.google.com/document/d/12qgMgz0xBw3KZERe6Mu9LnpCFDEhUBmTjm80V9UPMA0/edit?usp=sharing

9- Sokvy Rim  - Kênh Phù Nam có thể đẩy Campuchia rời xa Việt Nam về phía Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1e6Rmn7ZI-fgrSRwvqwbAQBaEC6ZeGFRlfK6rRwl64H4/edit?usp=sharing

10- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 16 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1Hrnt9fz59T1I-nX4KqZYcJNgLlwxXALk-ehVT9o3kjg/edit?usp=sharing

11- Ts. Phạm Đình Bá - Cần tàn hình độc đảng, đừng tử hình bà Trương Mỹ Lan

https://docs.google.com/document/d/1_UwDCvYS5UHwt_sA14cPhiAU6BvrzvPsxaTzMvYZ0wY/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét