Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 09 tháng 4 năm 2024

 


1- Chương trình Tri Ân TPB -VNCH ở Sài Gòn ngừng hoạt động

https://docs.google.com/document/d/1cnA62J68l1PVrR74P0SGsuw-Xemol2krL79T1Vg3EeM/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 09 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1z8hPMQNH1FTWoprl6HCKBV7iRNnJDCqrnD_ibusosW0/edit?usp=sharing

3- Hiến Pháp 2013 và bản chất công an trị của CSVN

https://docs.google.com/document/d/1LVsfX6CIEDwCuWrK7DlWgVk5pQd_RMZdDDFn8F2tmVw/edit?usp=sharing

4- KKF kêu gọi loại Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền vì đàn áp người Khmer Krom

https://docs.google.com/document/d/1LWEIIaI1OVpH3NMypqVGqxFu08SwiRxFwDVLX_MxSKQ/edit?usp=sharing

5- Lê Nguyễn – Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975 Kỳ 4

https://docs.google.com/document/d/130j0A9O47XWck4Z8JSvexkuwTrNKiz9kptmzC1wet6M/edit?usp=sharing

6- Lịch sử Việt Nam được viết theo chỉ đạo ra sao?

https://docs.google.com/document/d/16FvV_PX3MyLCRHnxeziEATheKPdaITHoB-BHmi5NGno/edit?usp=sharing

7- Lyle Goldstein và Nathan Waechter - Hải quân Trung Quốc học được gì từ xuồng tự sát của Ukraine?

https://docs.google.com/document/d/103SdWxgYDQtiHNQR48ZAv4-q5sM8zouKnmXpLGhCfiM/edit?usp=sharing

8- Nguyễn Mạnh Côn – Đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 6

https://docs.google.com/document/d/1XwOoLsuFnN6jrWYIL5Rb_673wdjqHAxThHf-42yumGo/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 09 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1vQSNQOatZXO3iVdGcD9xRBPAf-VljAFiidd68F6zCcU/edit?usp=sharing

10- Ts. Phạm Đình Bá - Minh ơi, cướp ngày là đảng viên

https://docs.google.com/document/d/1pqS9yxsQNK6UcyPPIApJJZsFknHKJdLeQvOZLhkQVZU/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét