Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 08 tháng 4 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 08 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1ThJROZseIALIYpQ1_C8_mwkJ11mMBab5l2n_jaw6gDA/edit?usp=sharing

2- Daryl Van Tongeren - Niềm vui lạ lùng vì đã sai: về tầm quan trọng của tính khiêm nhường trí thức

https://docs.google.com/document/d/100mWu9Rip4lfhckO2Wdbit20nzNtnRz9-RcO4_SoIL8/edit?usp=sharing

3- Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ toàn thế giới  năm 2024 tại Nam Hàn

https://docs.google.com/document/d/1VaTsIRfp1Bi_KX4xvQrHHH9l_mxzIzkwbctjJYs53Jc/edit?usp=sharing

4- Lê Nguyễn  – Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975

KỲ 3

https://docs.google.com/document/d/1e1Olcj9ybwM5J2nCaliYUsHqL9sLZY_u8HjPCIQWUF0/edit?usp=sharing

5- Lê Nguyễn – Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975

Kỳ 1

https://docs.google.com/document/d/1FrEGqcdcuu35DY8tHCTXQQq2ycOJxL1H3xHWqt_gn-A/edit?usp=sharing

6- Lê Nguyễn – Mấy kỷ niệm một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975

Kỳ 2

https://docs.google.com/document/d/1GD-KYe0aR8bnEgc6CkMTGZSnR-Pw8AEXhOK6OW1E9Sg/edit?usp=sharing

7- Nguyễn Mạnh Côn - Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử

Tháng 4 năm 2024

Kỳ 4 và 5

https://docs.google.com/document/d/1ScCxP2a1fbAyQMUawNs-tipukxGfdo0uavECsCfn4-A/edit?usp=sharing

8- Phạm Văn Duyệt – Ba mươi tháng 4 Ngất ngư đời nghệ sĩ

https://docs.google.com/document/d/1rTkcOfqUyldaiqK_z0MVAP3rw9pQGrBLnd0tV--RvPg/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 08 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1Yzzl6JR5kF05DDz-GYn2DVopHexH_3bCpGmhQ5YwV9Y/edit?usp=sharing

10- Tưởng Năng Tiến – Chiều Tảo Mộ

https://docs.google.com/document/d/1O-v9a6tDpoNB3vkkaS0hfp1ghgd89laA_CcEqOBe6cI/edit?usp=sharing

11- VNCS: Việt Nam ráo riết vận động Mỹ để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Vì sao?

https://docs.google.com/document/d/123lrZeMHJFdsR6w72LeeDYkSwYJy_YkeX1DmkmzS0-8/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét