Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024

 


1- Âm mưu Quyết Định 1334 của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1RNDl0Ein9pPXNj86ku26-nm_yDV0VUHgzkdsISbWIfc/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1BLu0TWOBWYLdUo845tiKQQ0xc-ac634385KDfMCB4L4/edit?usp=sharing

3- Comfort Ero* - Sự phức tạp xoay quanh khái niệm “Phương Nam toàn cầu”

https://docs.google.com/document/d/1YBlsalNrS3OEfBLuArwbFutVSmloVbW3WAIKthbN_es/edit?usp=sharing

4- Đinh Hoàng Thắng  - Bang giao Việt – Trung: ‘Có tích mới dịch nên tuồng’

https://docs.google.com/document/d/1B0hpQUu6iaeevLGIH3UhczedBXHy9VQWza_drG4-YIU/edit?usp=sharing

5- Kinh tế quốc doanh ở Việt Nam sẽ theo khuôn mẫu Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/1ZFJlJkumLLz5U5XMOPGJraSwMQ_2kF6GRfP2wcUNXOg/edit?usp=sharing

6- Lê Nguyễn – Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975 Kỳ 5

https://docs.google.com/document/d/1Gct0S1pgWbFAfr52PKjp7FI1CSz9tWUVHiBkCoFcdHI/edit?usp=sharing

7- Nguyễn Mạnh Côn, đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 9

https://docs.google.com/document/d/1ZaLx4LVPPlDWmpfYg3Iynn5tAbKEpxr9L-D0-qT5CcE/edit?usp=sharing

8- Nhật Bản và Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1DI5aIVhKuNrAiK-iX0SLL8onUdz1hn3yjApkZdeuJQw/edit?usp=sharing

9- Phạm Văn Duyệt – Mười cái chết oan khiên của văn nghệ sĩ miền Nam

https://docs.google.com/document/d/1xot7ugEAclB9NaESw-UUXkJNyxvYlAwsRJATEFtwt5s/edit?usp=sharing

10- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1ln5sdaScJfQGIU8TjKR1D5dGQQZK0JeiFh5Vtw-cNzU/edit?usp=sharing

11- Tưởng Năng Tiến – Tuân Nguyễn

https://docs.google.com/document/d/1h1Ivr1jdk6yt0RDDIXdUsRZO-2EfLziaLShqv5evj44/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét