Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 18 tháng 4 năm 2024

 


1- Bốn mươi tám năm trước

https://docs.google.com/document/d/1KpFjJkaRKieScPdLX9U98ocCCvON04JCwasEkfp1ogQ/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 18 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/102Zq5EFumFkzeCvUvP89_7SQqURvhRnZaWmcGPAYprA/edit?usp=sharing

3- Eliot A. Cohen - Từ việc Iran tấn công Israel cùng nhìn lại “Liên minh ma quỷ”

https://docs.google.com/document/d/1TmYIIw6Ncm_80KN6q4Z8cH9uwyNTgbaAeT7HXSaYYc8/edit?usp=sharing

4- Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4 năm 1975 Kỳ 8

https://docs.google.com/document/d/1hnzbk1s1vAohCDMspEJ5m2EYQk1GZfmhzwYGMdWd8Fo/edit?usp=sharing

5- Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa Bài 4

https://docs.google.com/document/d/1YkmYkguDfRGjDfwsZxW_i7Sha7VZMKI5-55mhPyD5fo/edit?usp=sharing

6- Sách về cờ vàng

https://docs.google.com/document/d/1bTDOLsYNAZnAtYENstpDCx5dhxmJO-DYw5Oquf-VyxU/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 18 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1pqh6MD7sIiopUCD85-1j-iU-T4-mxRNq-89shfw2wME/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Kênh Techo Funan của Campuchia thu hút sự giám sát ngày càng tăng

https://docs.google.com/document/d/1Rl7LG6zSacjmtvCNBKf01W9nOBHFZlNSGr3_iXyawso/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Văn Vàng

https://docs.google.com/document/d/1Nmz54KK_0kIAhsSDCZsCcaxHMyxMK-kh-UoXln1HodQ/edit?usp=sharing

10- ‘Vành đai và Con đường’ tạo ra hơn 500 tòa nhà ma tại Sihanoukville, Campuchia

https://docs.google.com/document/d/1BR3giLfOnyVL-vLQeUJQ6WeoRzW7Vl-ixuw8IPeQoA0/edit?usp=sharing

11- VNCS: Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

https://docs.google.com/document/d/1AY4JZ_5lf1ZQ3lDxCq8v9zgbLz3xmbYgRH_dsRzFoyA/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét