Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 15 tháng 4 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 15 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/14JpX3SVRw4Ww2bsXcU0d4jVz0RHlrZsWp6-qeX6KSRg/edit?usp=sharing

2- Katsuji Nakazawa* - Vụ thanh trừng mới nhất của Tập vén màn bí mật khủng hoảng bất động sản

https://docs.google.com/document/d/13zvEy04cDeMWrLDiJ18Lu7WiX5AYY79NHSumNdXpGqs/edit?usp=sharing

3- Luật sư: ‘Ít có khả năng bà Trương Mỹ Lan sẽ bị tử hình’

https://docs.google.com/document/d/1me4gTk54JZol0UFUUu_0GMGXfiyJYALC8ljGDDeW0mg/edit?usp=sharing

4- Những giấc mơ tan vỡ của Việt Nam Cộng Hòa

Việt Nam Cộng Hòa – một công cuộc kiến quốc

https://docs.google.com/document/d/1ERhlplgNKDqXiWeSjkxHriKLEP_UYGuLnADFM210Jhw/edit?usp=sharing

5- Ozaki Yukio - Đảng phái ở phương Đông

https://docs.google.com/document/d/19WSgSOTcYnr0ZYWxmv0-RqdCyE0EGFyWEv_4C0kc1gU/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày thứ hai 15 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1kS86W8p_ADglcOpV8mkv9QzxeSI-F07Bs-liGD0ERZk/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Biden thề sẽ bảo vệ Philippines ở Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1-npkhNWXfBMO6_M6naIH1dJAIbkVQLWpd1XWo2Tg88c/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến – Số Báo Cuối Cùng

https://docs.google.com/document/d/1MprlH9USB1rNbPpwvoX-y5g54zFh0W_zw_DDonTGD0w/edit?usp=sharing

9- Nguyễn Mạnh Côn, đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 10

https://docs.google.com/document/d/1ArYZ84ddSYT1uceP0-xgdj8fKNNSlWAbjXXU3ZMgv-4/edit?usp=sharing

10- VNCS: Dòng tiền từ Việt Nam tậu 'hộ chiếu vàng': Tìm nơi trú ẩn vàng cho tham nhũng?

https://docs.google.com/document/d/1_7t-L6ThzuDTSKXHLGtwjuMd2p5fJ91mtHXffeC2qE8/edit?usp=sharing

11- VNCS: Việt Nam giúp được gì Bắc Triều Tiên để gỡ thế cô lập ?

https://docs.google.com/document/d/1TPUV8mKZ1TYl-7qfxfruYFd39XoPAbXKpwPsJlISK7c/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét