Thứ Ba, 30 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 30 tháng 4 năm 2024

 


Mẹ Việt Nam

Số Đặc biệt Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975

 

 

1-30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế

https://docs.google.com/document/d/17Zky1Uo1CpEmPdLgNSaS7Rpsx5XO9JEv-rN1e5QJAOE/edit?usp=sharing

2- Cộng đồng người Mỹ gốc Việt sau gần 50 năm và những khác biệt thế hệ

Thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt lớn lên ở nơi giao thoa: nỗ lực xây dựng bản sắc

https://docs.google.com/document/d/1Zkm1OKAID-xC47YkvO2FCbTQdWGPOjtnG9xp_aWfPc0/edit?usp=sharing

3- Điệp Mỹ Linh – Hàn gắn vết thương 30 tháng 4 năm 1975

https://docs.google.com/document/d/10OWoxB2jVQOvoMznaOOWRFeeG5X8GJu886OSUrnshh0/edit?usp=sharing

4- Lâm Văn Bé - 30 tháng Tư, 49 năm nhìn lại

https://docs.google.com/document/d/1bTbf_EyjAA1TmAtkh0w0nl8qcEGA4nBRbwKp9F5lnJM/edit?usp=sharing

5- Phan Đức Minh - Giấc mộng kinh hoàng

https://docs.google.com/document/d/1Zz0eoJP_xJ3J0HN2tXcYRyBWRD3uTeCSjOXrv8nfA54/edit?usp=sharing

6- Thảm kịch trại cải tạo sau năm 1975

https://docs.google.com/document/d/1FXWdlrn-XrnfaKyfCZwgL4iqADkp5OF2egDzCWRhk8A/edit?usp=sharing

7- Trần Nhật Kim - Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975

https://docs.google.com/document/d/12KGcv8GQAipUjO8tdnjyAIHsD_5-IC15eYQwUnFgZhc/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Thể chế, thể chế và thể chế

https://docs.google.com/document/d/1QIYwOfD-z2khlUJNO8FM_5_cHH4V8X8n2-py_U0ibdQ/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Phố Trịnh Văn Bô (24/03/1914 - 01/05/1988)

https://docs.google.com/document/d/1Kp2w-_uUAssk6lH0xqeVUUu4rAOTvq2eduJaWHsNu_Q/edit?usp=sharing

10- Tưởng niệm những vị anh hùng tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 1975

https://docs.google.com/document/d/1P_oWY2UgIcuoeDfXL4csbkDED3M0_6u5mTHj7O5a3Jc/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét