Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 04 tháng 4 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 04 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1hCibqG3-8rJjIyBP1ZEW-pdbrkxpXkq5XYwZqKr2h8o/edit?usp=sharing

2- Khai khoáng biển sâu kích thích mâu thuẫn địa chính trị

https://docs.google.com/document/d/1eTZWQhROWbxrVq0MuGGAalPspjIsKneJzuTlYVw0WVY/edit?usp=sharing

3- Lê Thành Nhân -Thủ Tướng Israel Netanyahu người châm lửa Thế Chiến Thứ Ba?!

https://docs.google.com/document/d/15YJPAazvatG9iCOQaHzhEIbgPd_CqQFpRsT1nCOwlGY/edit?usp=sharing

4- Nguyễn Mạnh Côn  - Đem tâm tình viết lịch sử Kỳ 2

https://docs.google.com/document/d/1PcgprDox3rN8RH2fKAhQjLQw2GDDleXk8bWsqLimF7I/edit?usp=sharing

5- Nicholas R. Lardy - Trung Quốc vẫn đang trỗi dậy

https://docs.google.com/document/d/1MVl83k9zHsFz2SKW6e6jvCDCkBmk8zR6GrnssjRw7Lo/edit?usp=sharing

6- Phạm Văn Luật  - Trung Quốc và bãi Cỏ Mây : Tung tin giả

https://docs.google.com/document/d/14d_zRGvQMQBaalHVGqwS6-cGH_oxmNssDx9vQR0lIbk/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 04 tháng 4 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1QkvZ6YonG39kkRp10jWGr5OXZA1pFqQ2mei916a1rFg/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá  - Amanda Nguyễn phụ nữ Việt đầu tiên vào vũ trụ

https://docs.google.com/document/d/1E5E7il9t_uiRf5_Bq4yWb_sp5J6QY-c2cwnMJpmQ9Mw/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Vũ Bằng

https://docs.google.com/document/d/1M6Gy8SZzSnFL0y_LbWhwapZCZfGmsl4q-g4llK-yedU/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét