Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

Kỷ niệm 92 năm Tổng Khởi Nghĩa Yên Báy 10/2/1930 - 10/2/2022

Từ sau hội nghị lịch sử tại Võng La và Mỹ Xá, những vụ xét nhà bắt người tình nghi diễn như cơm bữa, sự giao thông liên lạc trở nên chậm trễ khó khăn giữa ba lãnh tụ: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính ở một ngôi chùa trên núi Yên Tử. Sau cuộc thảo luận sôi nổi, ba yếu nhân ấy đồng ý quyết định “TỔNG KHỞI NGHĨA” vào đêm mồng 10 rạng ngày 11 tháng 2 năm 1930. Nguyễn Khắc Nhu lập tức trở lên núi Phú Thọ, Yên Bái truyền mệnh lệnh này. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học, người lảnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Báy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét