Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Việt Nam Quốc Dân Đảng - Đính chính

 


Việt Nam Quốc Dân Đảng

Đính chính

Trên các diễn đàn group email internet vừa qua có email gửi từ <cutranlacdao@yahoo.com> đã viết:
From: “VP Phat-Hoc Tinh-Quang Canada via VQ2022” VQ2022@googlegroups.com
Subject: “Việt Nam Công Giáo kiêm ma cô làng NET lại giả mạo email của Paul Tran viết lếu láo xấc xược chống phá tôn giáo” (
như hình đính kèm).
Với xuất xứ và chủ đề như vậy ai nhìn qua cũng tưởng email gửi từ group VQ2022@goooglegroups.com.

Chúng tôi, Việt Nam Quốc Dân Đảng xử dụng VQ2022@googlegroups.com vào việc riêng tư, hoàn toàn không biết và cũng không liên hệ gì với “VP Phat-Hoc Tinh-Quang Canada” và email cutranlacdao@yahoo.com.

Gần đây còn thấy trên diễn đàn xuất hiện những email cho rằng Bác Sĩ Tôn Thất Sơn và ông Phạm Bá Vịnh là thành viên VNQDĐ, một lần nữa chúng tôi xác nhận rằng 2 người này không phải là thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Chúng tôi xin đính chính hai điều trên với toàn thể quý vị trên các diễn đàn email Internet được rõ để tránh ngộ nhận.

Việt Nam Quốc Dân Đảng chỉ có một kẻ thù duy nhất là Cộng Sản Việt Nam, ngoài ra đối với đồng bào Việt Nam chúng tôi luôn luôn giải quyết trong tinh thần hòa ái, yêu thương. Cho nên sau này nếu có những email giả danh Việt Nam Quốc Dân Đảng hoặc những dạng tương tự để chống phá cá nhân hay đoàn thể, tuyệt nhiên không phải là của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Kính chúc quý vị một năm mới An Khang, Thịnh Vượng

Ngày 06 tháng 1 năm 2023
Trung Hiếu
Trưởng Ban Truyền Thông Việt Nam Quốc Dân Đảng

 


Email gửi đi ngày 1/01/2023  của cutranlacdao@yahoo.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét