Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

Các ngôi chùa trước năm 1975 trong thủ đô Sài Gòn

Phần 1

January 30, 2023 by Lê Thy 

https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2023/01/chua_title-1.jpg?w=640

PHẦN I:
– CÁC NGÔI CHÙA TRONG THỦ ĐÔ SÀIGÒN –
(TM tổng hợp và bổ túc)

Trong danh sách dưới đây, 161 ngôi chùa đã được tìm thấy, tổng hợp và liệt kê theo năm thành lập và mẫu tự tên chùa :

1. Năm 1744 –  Chùa Từ Ân – Khu vực Chợ Đũi , Quận 1,2 và 3 & Đường Tân Hóa, Phú Lâm – Quận 6

2. Năm 1752 –  Chùa Khải Tường  – Đường Hồng Thập Tự và Đường Công Lý – Quận 3

3. Năm 1755 –  Chùa Kim Chương  – Quận 3

4. Năm 1780 –  Chùa Huệ Lâm – Đường Tùng Thiện Vương – Xóm Củi – Quận 8

5. Năm 1783 –  Chùa Đông Phước – Bến Bình Đông –  Quận 7

6. Năm 1802 –  Chùa Gò (Phụng Sơn Tự) – Đại lộ Trần Quốc Toản – Quận 11

7. Năm 1804 –  Đền Hiển Trung hay Hiển Trung Tự – Quận 2


8. Năm 1816 hay trước đó  – Chùa Cây Mai – Chợ Lớn – Quận 5

9. Năm 1841 –  Pháp An Cổ Tự – Đường Hương lộ 14 – Quận 11

10. Năm 1847 –  Chùa An Phú (Chùa Miểng Sành) – Đường Chánh Hưng – Quận 8

11. Năm 1850 –  Chùa Bửu Sơn – Chợ Lớn – Quận 5

12. Năm 1858 –  Chùa Tuyền Lâm – Số 265, Đường Lục Tỉnh , Phú Lâm – Quận 6

13. Năm 1860 hay trước đó  –  Chùa Kiểng Phước –  Chợ Lớn – Quận 5

14. Năm 1861 hay trước đó  –  Chùa Kiến Phước – Quận 6

15. Năm 1887 –  Chùa Giác Hải – Số 345/45 Đường Lục Tỉnh ,Phú Lâm – Quận 6

16. Năm 1890 –  Chùa Thiên Trước – Quận 6

17. Năm 1890 – 1899 (?) cuối thế kỷ 19  –  Chùa Hưng Long  –  Đường Minh Mạng – Quận 10

18. Năm 1890 – 1899 (?) cuối thế kỷ 19  –  Chùa Tứ Phước  –  Đường Lục Tỉnh – Quận 11

19. Năm 1891 –  Chùa Linh Sơn – Đường Cô Giang – Quận 2

20. Năm 1892 hay trước đó  –  Chùa Sùng Đức – Đường Lục Tỉnh – Quận 11

21. Năm 1900 –  Chùa Khánh Hưng – Quận 3

22. Năm 1901 –  Chùa Bình Hòa – Bến Bình Đông – Quận 8

23. Năm 1903 –  Chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) – Đường Phạm Đăng Hưng – Quận 1

24. Năm 1905 –  Chùa Long An – Đường Cộng Hòa – Quận 2

25. Năm 1916 –  Tổ Đình Trường Thạnh – Đường Yersin – Quận 2

26. Năm 1918 –  Chùa Giác Sanh – Quận 11

27. Năm 1919 –  Chùa Vạn Thọ – Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Tân Định – Quận 1

28. Năm 1920 –  Chùa Từ Phước – Bến Phạm Thế Hiển – Quận 8

29. Năm 1922 –  Chùa Kỳ Viên – Quận 3

30. Năm 1924 –  Chùa Viên Thuận – Quận 6

31. Năm 1925 –  Tổ Đình Đông Hưng – Phường An Khánh – Quận 9

32. Năm 1926 –  Chùa Tam Tông Miếu – Quận 3

33. Năm 1927 hay trước đó  –  Chùa Từ Quang  –  Quận 7

34. Năm 1927 –  Chùa Bửu Đà  –  Đường Lê Văn Duyệt – Quận 10

35. Năm 1927 –  Tịnh xá Phi Hà Động  –  Quận 11

36. Năm 1928 –  Chùa Đông Thạnh  –  Thủ Thiêm – Quận 9

37. Năm 1929 –  Chùa Phước Long  –  Đường Hậu Giang ,Phú Lâm – Quận 6

38. Năm 1930 –  Chùa Trấn Quốc  –  Đại lộ Minh Mạng – Quận 10

39. Năm 1930 –  Viên Thông Tự  –  Đường Lục Tỉnh  –  Quận 11

40. Năm 1936 –  Hội Quán Tân Hưng Long (Tổ đình Hưng Minh Tự) – Quận 6

41. Năm 1938 –  Chùa Giác Quang  –  Đường Lương Văn Can  –  Quận 7

42. Năm 1939 –  Khánh Vân Nam Viện  –  Quận 11

43. Năm 1940 –  Chùa Phước Hậu  –  Đường Trần Hưng Đạo – Quân 2

44. Năm 1940 –  Niệm Phật Đường Vạn Bửu  –  Quận 6

45. Năm 1945 –  Chùa Báo Ân  –  Đường Hồng Thập Tự –  Quận 1

46. Năm 1945 –  Chùa Bát Nhã  –  Đường Đỗ Thành Nhơn – Quận 4

47. Năm 1945 –  Chùa Giác Chơn  –  Quận 6

48. Năm 1945 –  Chùa Pháp Hội  –  Quận 10

49. Năm 1945 –  Chùa Tây Thiên  –  Quận 6

50. Năm 1946 –  Chùa Bát Nhã  –  Quận 3

51. Năm 1946 –  Chùa Chantarangsay – Đường Trương Minh Giảng – Quận 3

52. Năm 1946 –  Chùa Giác Đạo  –  Quận 6

53. Năm 1946 –  Chùa Giác Ngộ  –  Quận 5 hay 10

54. Năm 1946 –  Chùa Huê Lâm  –  Đường Lục Tỉnh –  Quận 11

55. Năm 1946 –  Chùa Kim Liên  –  Bến Vân Đồn  – Quận 4

56. Năm 1946 –  Chùa Từ Thoàn  –  Bến Phạm Thế Hiển –  Quận 8

57. Năm 1947 –  Chùa Giác Nguyên  –  Bến Vân Đồn  – Quận 4

58. Năm 1947 –  Chùa Hồng Thạnh  –  Quận 6

59. Năm 1947 –  Chùa Linh Phước  –  Bến Phạm Thế Hiển –  Quận 8

60. Năm 1947 –  Chùa Pháp Minh  –  Bến Bình Đông –  Quận 7

61. Năm 1947 –  Chùa Pháp Thạnh  –  Đường Hậu Giang, Phú Lâm – Quận 6

62. Năm 1947 –  Chùa Phật Ấn  –  Bến Chương Dương –  Quận 2

63. Năm 1947 –  Chùa Thiên Ý  –  Quận 6

64. Năm 1948 –  Chùa Giác Hoằng  –  Quận 11

65. Năm 1948 –  Chùa Lâm Quang  –  Bến Bình Đông –  Quận 7

66. Năm 1948 –  Chùa Niết Bàn  –  Bến Vân Đồn – Quận 4

67. Năm 1948 –  Chùa Pháp Hải  –  Quận 6

68. Năm 1948 –  Chùa Phật Bửu Tự  –  Quận 3

69. Năm 1949 –  Chùa Ấn Quang  –  Đường Sư Vạn Hạnh – Quận 10

70. Năm 1949 –  Chùa Nam Phổ Đà  –  Quận 6

71. Năm 1949 –  Chùa Phật Bửu  –  Bến Vân Đồn – Quận 4

72. Năm 1950 –  Chùa Pháp Vân  –  Quận 6

73. Năm 1950 –  Chùa Phật Quang  –  Đường Đào Duy Từ – Quận 10

74. Năm 1950 –  Chùa Phước Hội  –  Quận 6

75. Năm 1950 –  Chùa Từ Nghiêm  –  Đường Bà Hạt – Quận 10

76. Năm 1950 –  Chùa Vạn Hạnh  –  Đường Vĩnh Viễn –  Quận 10

77. Năm 1950 –  Chùa Vạn Quốc  –  Đường Lê Văn Duyệt –  Quận 3

78. Năm 1951 –  Chùa Phước Hòa  –  Quận 3

79. Năm 1951 –  Chùa Sùng Hưng  –  Quận 6

80. Năm 1951 –  Quan Âm Tử Trúc Lâm  –  Quận 11

81. Năm 1952 –  Chùa Linh Chưởng  –  Đường Phan Đình Phùng –  Quận 3

82. Năm 1952 –  Chùa Vĩnh Xương  –  Quận 3

83. Năm 1953 –  Chùa Định Thành  –  Đường Lê Văn Duyệt  – Quận 10

84. Năm 1953 –  Chùa Thạnh Đức  –  Bến Chương Dương – Quận 2

85. Năm 1953 –  Tịnh Xá Linh Quang  –  Đường Nguyễn Khoái – Quận 4

86. Năm 1955 –  Chùa Giác Minh  –  Đường Phan Thanh Giản – Quận 10

87. Năm 1955 –  Chùa Linh Bửu  –  Đường Tôn Thất Thuyết  – Quận 4

88. Năm 1956 –  Chùa Phước Hải  –  Đại lộ Trần Quốc Toản  – Quận 10

89. Năm 1956 –  Chùa Vạn Thiện  –  Đường Nguyễn Hoàng  –  Quận 5

90. Năm 1957 –  Chùa Hưng Quốc  –  Quận 11

91. Năm 1957 –  Chùa Liên Hoa  –  Phường 9 –  Quận 6

92. Năm 1957 –  Chùa Thiện Phước  –  Đường Trần Hưng Đạo – Quận 2

93. Năm 1957 –  Chùa Từ Ân  –  Quận 11

94. Năm 1958 –  Chùa Bồ Đề Lan Nhã  –  Quận 10

95. Năm 1958 –  Chùa Long Hoa  –  Bến Bình Đông –  Quận 7

96. Năm 1958 –  Chùa Thảo Đường  –  Quận 6

97. Năm 1958 –  Chùa Xá Lợi  –  Quận 3

98. Năm 1958 –  Tổ đình Hưng Minh Tự (chùa Hưng Minh) –  Quận 6

99. Năm 1959 –  Chùa Liên Tông  –  Đường Đề Thám – Quận 2

100. Năm 1959 –  Chùa Vạn Phật  –  Đường Nghĩa Thục – Quận 5

101. Năm 1960 –  Chùa Phổ Chiếu  –  Bến Phạm Thế Hiển –  Quận 8

102. Năm 1960 –  Chùa Tam Bảo  –  Đường Trần Quang Khải – Quận 1

103. Năm 1960 –  Chùa Thiên Linh  –  Quận 6

104. Năm 1960 –  Chùa Từ Đức  –  Đường Hùng Vương – Quận 5

105. Năm 1961 –  Chùa Giác Thanh  –  Đại lộ Minh Mạng – Quận 5

106. Năm 1961 –  Chùa Phật Học Chúng Tâm  –  Quận 11

107. Năm 1962 –  Chùa Phật Đà  –  Đường Phan Đình Phùng – Quận 3

108. Năm 1963 –  Chùa Hòa Bình  –  Đường Lê Văn Duyệt –  Quận 10

109. Năm 1963 –  Chùa Liên Hoa  –  Phường 11 – Quận 6

110. Năm 1963 –  Chùa Liên Trì  –  Đường Tôn Đản  – Quận 4

111. Năm 1963 –  Chùa Linh Quang  –  Đại lộ Trần Quốc Toản  –  Quận 11

112. Năm 1963 –  Chùa Long Hoa  –  Quận 10

113. Năm 1963 –  Chùa Thanh Tuyền  –  Đường Đỗ Thành Nhơn – Quận 4

114. Năm 1963 –  Chùa Thiền Lâm  –  Quận 6

115. Năm 1963 –  Chùa Trung Hòa  –  Đường Lê Văn Duyệt Quận 3

116. Năm 1963 –  Chùa Từ Ân  –  Quận 10

117. Năm 1964 –  Chùa Đức Quang  –  Đường Trần Quang Khải – Quận 1

118. Năm 1964 –  Chùa Huệ Quang  –  Đường Phan Ðình Phùng – Quận 3

119. Năm 1964 –  Chùa Hưng Phước  –  Đường Lê Văn Duyệt –  Quận 3

120. Năm 1964 –  Chùa Liên Trì  –  Phường An Khánh – Quận 9

121. Năm 1964 –  Chùa Minh Đạo  –  Đường Kỳ Đồng –  Quận 3

122. Năm 1964 –  Chùa Nguyên Hương  –  Đường Phan Ðình Phùng – Quận 3

123. Năm 1964 –  Chùa Thiện Hạnh  –  Đường Đinh Tiên Hoàng – Quận 1

124. Năm 1964 –  Chùa Vạn Phước  –  Quận 11

125. Năm 1964 –  Chùa Vĩnh Nghiêm  –  Đường Công Lý – Quận 3

126. Năm 1964 –  Thiền Viện Quảng Đức  –  Đường Công Lý – Quận 3

127. Năm 1964 –  Việt Nam Quốc Tự  –  Đường Trần Quốc Toản – Quận 10

128. Năm 1965 –  Chùa Đa Bảo  –  Quận 11

129. Năm 1965 –  Chùa Đại Hạnh  –  Đường Lý Thái Tổ – Quận 3

130. Năm 1965 –  Chùa Đức Quang  –  Đường Trịnh Minh Thế – Quận 4

131. Năm 1965 –  Chùa Long Nguyên  –  Quận 6

132. Năm 1965 –  Chùa Quang Đức  –  Đường Bình Thới –  Quận 11

133. Năm 1965 –  Chùa Thiên Đức  –  Quận 6

134. Năm 1965 –  Chùa Trúc Lâm  –  Quận 6

135. Năm 1965 –  Chùa Vạn Thiện  –  Đường Huỳnh Tịnh Của  – Quận 3

136. Năm 1966 –  Chùa Thiên Khánh  –  Quận 6

137. Năm 1968 –  Chùa Phổ Hiền  –  Quận 11

138. Năm 1968 –  Chùa Từ Phong  –  Quận 9

139. Năm 1968 –  Liên Hoa Cổ Tự  –  Quận 11

140. Năm 1969 –  Chùa Giác Quang  –  Đường Nguyễn Duy –  Quận 8

141. Năm 1969 –  Chùa Thiền Lâm  –  Đường Chánh Hưng –  Quận 8

142. Năm 1969 –  Phổ Huệ Bửu Tự  –  Quận 6

143. Năm 1970 –  Chùa An Lạc  –  Đường Phạm Ngũ Lão – Quận 2

144. Năm 1970 –  Chùa Liên Hoa  –  Đường Tôn Đản – Quận 4

145. Năm 1970 –  Chùa Long Bửu  –  Bến Vân Đồn  – Quận 4

146. Năm 1970 –  Chùa Pháp Thành  –  Đường Phạm Văn Chí – Quận 6

147. Năm 1970 –  Chùa Siêu Lý  –  Quận 6

148. Năm 1970 –  Chùa Viên Thông  –  Quận 3

149. Năm 1970 –  Chùa Vĩnh Long  –  Đường Sư Vạn Hạnh – Quận 10

150. Năm 1970 –  Ni Viện Kiều Đàm  –  Đường Công Lý – Quận 3

151. Năm 1970 –  Ni Viện Pháp Hoa  –  Đường Cô Bắc – Quận 2

152. Năm 1971 –  Chùa Pháp Hoa  –  Quận 6

153. Năm 1971 –  Chùa Phổ Đà Sơn  –  Bến Phạm Thế Hiển – Quận 8

154. Năm 1972 –  Chùa Diệu Pháp  –  Quận 6

155. Năm 1972 –  Chùa Pháp Thạnh  –  Đường Nguyễn Duy – Quận 8

156. Năm 1973 –  Chùa Lâm Tế  –  Đường Võ Tánh – Quận 2

157. Năm 1973 –  Chùa Sùng Lâm  –  Quận 6

158. Năm 1974 –  Chùa Bửu Quang  –  Phường Chánh Hưng – Quận 8

159. Năm 1974 –  Chùa Lộc Giả  –  Đường Hưng Phú –  Quận 8

160. Năm 1974 –  Chùa Quảng Hương – Đường Ngô Tùng Châu – Quận 2

161. Năm 1974 –  Chùa Từ Hiếu  –  Đường Dương Bá Trạc Quận 8

https://baovecovang2012.wordpress.com/2023/01/30


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét