Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

Báo Tiếng Dân các số 258, 259, 260, 261 Tháng 2 và tháng 3 năm 1930

Tường thuật và tin tức về Cuộc Khởi nghĩa Yên Báy

Tư liệu Trung Hiếu sưu tầm

Báo Tiếng Dân ngày 22 tháng 2 năm 1930. Số 258Báo Tiếng Dân ngày 26 tháng 2 năm 1930 Số 259

Báo Tiếng dân ngày 1 tháng 3 năm 1930 Số 260

Báo Tiếng Dân 5 tháng 3 năm 1930 Số 261


Tiếng Dân ngày 8 tháng 3 năm 1930  Số 262Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét