Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

Tuyên Cáo Việt Nam Quốc Dân Đảng Ủng Hộ Xuống Đường tại Trung Hoa

 


Tuyên Cáo  Việt Nam Quốc Dân Đảng Ủng Hộ Xuống Đường tại Trung Hoa

1. Trong những ngày qua, người dân Trung Hoa xuống đường biểu tình chống chính sách “zero-Covid” của nhà cầm quyền Trung Cộng.

2. Cuộc xuống đường đã diễn ra tại Tân Cương, Trịnh Châu, Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tây An, Vũ Hán, Hồng Kông, Trùng Khánh...

3. Cuộc xuống đường với sự tham gia của nhiều sinh viên hòa vào quần chúng. Khởi đầu, chống chính sách “zero-Covid”, nhưng lan rộng với những khẩu hiệu xen lẫn tiếng hô “Tự do”, “Đả đảo Tập Cận Bình”, “Đả đảo Đảng Cộng Sản” và “Tự do cho Tân Cương”.

4. Nhận thấy những đòi hỏi trên của người Trung Hoa là hoàn toàn chính đáng, thể hiện được ý chí mạnh mẽ cuả công dân đứng lên phủ nhận một chế độ độc tài toàn trị đàn áp người dân và gây bất ổn trên thế giới.

5. Người dân Việt Nam đang dưới ách cai trị độc tài toàn trị cuả Cộng Sản hãy mạnh dạn đứng lên như người dân Trung Hoa dành quyền tự do cho cho tổ quốc.

Việt Nam Quốc Dân Đảng nhiệt liệt ủng hộ các cuộc xuống đường của người dân Trung Hoa hiện nay. Mong rằng 1.4 tỷ người dân Trung Hoa sớm hoàn thành nguyện vọng giải trừ chế độ cai trị Đảng Cộng Sản Tàu để đem lại tự do dân chủ cho đất nước.

Hoa Kỳ, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Việt Nam Quốc Dân Đảng

https://vietquoc.org/tuyen-cao-cua-vnqdd-ung-ho-bieu-tinh-tai-trung-cong/

Liên lạc: vietnamquocdandang@vietquoc.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét